Премини към основното съдържание

Индекси на физическия обем на БВП


ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС
ЕС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2022*
ЕС-27_2020 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT,HR) 104
Австрия 125
Белгия 121
България 59
Германия 117
Гърция 68
Дания 136
Естония 87
Ирландия 234
Испания 85
Италия 96
Кипър 92
Латвия 74
Литва 90
Люксембург 261
Малта 102
Нидерландия 130
Полша 79
Португалия 77
Румъния 77
Словакия 67
Словения 92
Унгария 77
Финландия 109
Франция 101
Хърватия 73
Чехия 91
Швеция 119

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2023.
* прогнозни оценки
ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС
ЕС-27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2022*
ЕС-27_2020 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 104
Австрия 118
Белгия 115
България 67
Германия 118
Гърция 78
Дания 111
Естония 79
Ирландия 87
Испания 85
Италия 99
Кипър 98
Латвия 80
Литва 95
Люксембург 138
Малта 85
Нидерландия 118
Полша 85
Португалия 84
Румъния 88
Словакия 72
Словения 90
Унгария 72
Финландия 109
Франция 109
Хърватия 75
Чехия 83
Швеция 108

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2023.
* прогнозни оценки
ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС
ЕС-27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2022*
ЕС-27_2020 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 104
Австрия 121
Белгия 113
България 70
Германия 117
Гърция 83
Дания 102
Естония 77
Ирландия 84
Испания 90
Италия 108
Кипър 109
Латвия 83
Литва 98
Люксембург 137
Малта 85
Нидерландия 111
Полша 87
Португалия 90
Румъния 91
Словакия 72
Словения 94
Унгария 70
Финландия 105
Франция 101
Хърватия 75
Чехия 76
Швеция 103

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2023.
* прогнозни оценки
ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС
ЕС-27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2022*
ЕС-27_2020 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 107
Австрия 150
Белгия 152
България 28
Германия 107
Гърция 43
Дания 160
Естония 97
Ирландия 344
Испания 85
Италия 109
Кипър 88
Латвия 64
Литва 74
Люксембург 233
Малта 107
Нидерландия 126
Полша 48
Португалия 72
Румъния 64
Словакия 58
Словения 96
Унгария 86
Финландия 121
Франция 108
Хърватия 65
Чехия 100
Швеция 140

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2023.
* прогнозни оценки
23.03.2023