Премини към основното съдържание

Индекси на равнища на цени


Индекси на равнища на цени
EС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2023*
ЕС-27_2020 100.0
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) 104.7
Австрия 113.0
Белгия 112.1
България 60.6
Германия 112.6
Гърция 82.6
Дания 130.9
Естония 90.0
Ирландия 119.7
Испания 91.0
Италия 96.5
Кипър 89.9
Латвия 80.5
Литва 77.0
Люксембург 131.7
Малта 89.5
Нидерландия 117.8
Полша 66.2
Португалия 82.8
Румъния 58.0
Словакия 81.0
Словения 86.5
Унгария 71.3
Финландия 122.1
Франция 107.4
Хърватия 68.9
Чехия 83.6
Швеция 118.5

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 26.03.2024.
* прогнозни оценки
Индекси на равнища на цени
EС 27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2023*
ЕС-27_2020 100.0
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) 105.3
Австрия 117.8
Белгия 118.4
България 56.8
Германия 109.9
Гърция 84.3
Дания 143.2
Естония 94.0
Ирландия 144.2
Испания 93.4
Италия 99.2
Кипър 93.7
Латвия 82.3
Литва 76.9
Люксембург 150.7
Малта 90.8
Нидерландия 121.5
Полша 63.6
Португалия 85.7
Румъния 55.9
Словакия 82.3
Словения 90.7
Унгария 69.4
Финландия 127.9
Франция 106.9
Хърватия 71.7
Чехия 82.9
Швеция 121.5

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 26.03.2024.
* прогнозни оценки
Индекси на равнища на цени
EС 27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2023*
ЕС-27_2020 100.0
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) 104.9
Австрия 111.4
Белгия 115.8
България 59.7
Германия 109.7
Гърция 87.3
Дания 143.8
Естония 97.8
Ирландия 140.4
Испания 92.0
Италия 99.0
Кипър 90.7
Латвия 86.9
Литва 81.0
Люксембург 133.3
Малта 89.1
Нидерландия 119.0
Полша 65.8
Португалия 87.5
Румъния 62.5
Словакия 88.7
Словения 90.8
Унгария 75.8
Финландия 124.1
Франция 109.7
Хърватия 75.6
Чехия 89.1
Швеция 113.6

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 26.03.2024.
* прогнозни оценки
Индекси на равнища на цени
EС 27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2023*
ЕС-27_2020 100.0
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) 102.5
Австрия 104.6
Белгия 91.7
България 78.6
Германия 123.6
Гърция 82.1
Дания 112.0
Естония 85.2
Ирландия 95.6
Испания 85.5
Италия 87.6
Кипър 80.3
Латвия 84.9
Литва 82.4
Люксембург 114.9
Малта 95.0
Нидерландия 113.1
Полша 76.0
Португалия 76.2
Румъния 69.3
Словакия 82.6
Словения 79.3
Унгария 77.6
Финландия 113.8
Франция 106.5
Хърватия 64.1
Чехия 86.6
Швеция 121.6

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 26.03.2024.
* прогнозни оценки
26.03.2024