Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност


ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАTA СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2023*
ЕС-27_2020 1
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, HR) 1.04677
Австрия 1.13000
Белгия 1.12052
България 1.18540
Германия 1.12582
Гърция 0.82575
Дания 9.75648
Естония 0.89963
Ирландия 1.19683
Испания 0.91000
Италия 0.96450
Кипър 0.89879
Латвия 0.80488
Литва 0.76977
Люксембург 1.31702
Малта 0.89543
Нидерландия 1.17789
Полша 3.00511
Португалия 0.82799
Румъния 2.87095
Словакия 0.80954
Словения 0.86537
Унгария 272.23860
Финландия 1.22108
Франция 1.07378
Хърватия 0.68893
Чехия 20.06812
Швеция 13.59958

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 26.03.2024.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* прогнозни оценки
ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАTA СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2023*
ЕС-27_2020 1
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, HR) 1.05303
Австрия 1.17757
Белгия 1.18354
България 1.11176
Германия 1.09930
Гърция 0.84335
Дания 10.67243
Естония 0.94031
Ирландия 1.44241
Испания 0.93361
Италия 0.99158
Кипър 0.93691
Латвия 0.82265
Литва 0.76916
Люксембург 1.50744
Малта 0.90834
Нидерландия 1.21549
Полша 2.88692
Португалия 0.85721
Румъния 2.76497
Словакия 0.82337
Словения 0.90694
Унгария 264.94696
Финландия 1.27896
Франция 1.06942
Хърватия 0.71745
Чехия 19.89403
Швеция 13.94370

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 26.03.2024.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* прогнозни оценки
26.03.2024