Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност


ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАTA СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2021*
ЕС-27_2020 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.054631
Австрия 1.153876
Белгия 1.110756
България 1.078610
Германия 1.112899
Гърция 0.819290
Дания 9.881267
Естония 0.817705
Ирландия 1.179866
Испания 0.935233
Италия 0.980414
Кипър 0.918133
Латвия 0.757960
Литва 0.693637
Люксембург 1.277213
Малта 0.883466
Нидерландия 1.153140
Полша 2.749202
Португалия 0.858499
Румъния 2.615165
Словакия 0.811399
Словения 0.849075
Унгария 232.102422
Финландия 1.245272
Франция 1.085655
Хърватия 4.912669
Чехия 19.380491
Швеция 13.015733

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2022.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* прогнозни оценки
ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАTA СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2021*
ЕС-27_2020 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.063557
Австрия 1.194611
Белгия 1.156615
България 1.014752
Германия 1.087812
Гърция 0.837565
Дания 10.594766
Естония 0.836828
Ирландия 1.414801
Испания 0.973800
Италия 1.022991
Кипър 0.951173
Латвия 0.751538
Литва 0.682353
Люксембург 1.489512
Малта 0.907859
Нидерландия 1.191427
Полша 2.587906
Португалия 0.880586
Румъния 2.458886
Словакия 0.828071
Словения 0.882234
Унгария 222.934641
Финландия 1.286369
Франция 1.082963
Хърватия 5.060916
Чехия 18.715704
Швеция 13.756260

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 23.03.2022.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* прогнозни оценки
24.03.2022