Премини към основното съдържание

Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 3 месеца

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.6.xls

ЛИЦА, КОИТО СА КУПУВАЛИ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА
(Проценти)
  2021
Общо 19.6
По местоживеене
В градовете 22.3
В селата 12.1
По пол
Мъже 18.8
Жени 20.3
По статистически райони
Северозападен 17.5
Северен централен 16.4
Североизточен 23.9
Югоизточен 15.1
Югозападен 21.9
Южен централен 19.3
10.12.2021