Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет за учебни дейности

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.12.xls

ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ ЗА УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ
(Проценти)
Видове дейности 2021
Участие в онлайн курс 6.9
Използване на учебни материали онлайн, но не и пълен онлайн курс (напр. аудио-визуални материали, софтуер за онлайн обучение, електронни учебници) 9.4
10.12.2021