Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области


ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.
(Хил. евро)
Статистически райони
Области
2021
ОБЩО ЗА СТРАНАТА 28 184 293.0
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 773 995.7
Видин 47 760.8
Враца 193 036.1
Ловеч 129 999.5
Монтана 54 950.4
Плевен 348 248.9
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 1 151 671.6
Велико Търново 74 090.3
Габрово 353 712.1
Разград 208 518.4
Русе 473 044.1
Силистра 42 306.7
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2 269 086.0
Варна 1 548 314.6
Добрич 306 582.3
Търговище 293 350.3
Шумен 120 838.8
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН 3 588 596.1
Бургас 2 309 356.5
Сливен 131 628.4
Стара Загора 1 101 944.6
Ямбол 45 666.6
ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 17 185 844.3
Благоевград 507 343.9
Кюстендил 40 428.2
Перник 223 719.0
София 1 720 421.0
София (столица) 14 693 932.2
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 3 215 099.3
Кърджали 413 064.5
Пазарджик 450 608.3
Пловдив 2 145 606.9
Смолян 69 577.4
Хасково 136 242.2

Данните са от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор. За по-пълни данни може да се ползва WEB-сайта на БНБ.
30.11.2022