Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области


ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.1
(Хил. евро)
Статистически райони
Области
2020
ОБЩО ЗА СТРАНАТА 26 884 352.0
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 678 528.3
Видин 79 389.7
Враца 121 983.8
Ловеч 139 125.1
Монтана 36 326.8
Плевен 301 702.9
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 1 136 615.3
Велико Търново 92 723.8
Габрово 347 581.9
Разград 209 728.4
Русе 445 185.5
Силистра 41 395.7
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2 248 785.0
Варна 1 487 864.7
Добрич 369 227.0
Търговище 273 659.2
Шумен 118 034.1
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН 3 581 538.1
Бургас 2 411 097.0
Сливен 159 030.0
Стара Загора 971 733.8
Ямбол 39 677.3
ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 16 324 616.2
Благоевград 517 670.9
Кюстендил 40 859.1
Перник 224 253.0
София 1 559 169.0
София (столица) 13 982 664.2
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 2 914 269.1
Кърджали 256 413.9
Пазарджик 431 025.2
Пловдив 1 990 551.6
Смолян 58 046.8
Хасково 178 231.6

Забележка:
' .. ' Конфиденциални данни
1 На 22.12.2021 г. са актуализирани окончателни данни за 2020 г. в следствие на получена допълнителна информация.
Данните са от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор. За по-пълни данни може да се ползва WEB-сайта на БНБ.
22.12.2021