Премини към основното съдържание

Превозени пътници и извършена работа

Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2022
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 142.6 5 855.2 7 012.2  
в т. ч. вътрешни превози 4 021.4 5 164.0 6 429.1  
международни превози 121.2 691.2 583.1  
Извършена работа - млн. пкм 273.4 405.2 525.8  
в т. ч. вътрешни превози 271.0 393.3 511.9  
международни превози 2.4 11.9 13.9  
25.11.2022