Премини към основното съдържание

Годишни данни по статистически райони и области

Динамичен ред: FBS1.2.xls

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ОБЛАСТИ И ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ1
  2022
предприятия заети лица наети лица
Брой на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на активните фамилни предприятия в година t Брой на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на заетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Брой на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t Дял на броя на наетите лица в съвкупността на активните фамилни предприятия в година t
2022 % 2022 % 2022 %
Общо за страната 104 690 100.00 384 372 100.00 293 364 100.00
Северозападен 9 176 8.76 35 044 9.12 27 103 9.24
Видин 1 196 1.14 3 836 1.00 2 788 0.95
Враца 1 994 1.90 7 296 1.90 5 596 1.91
Ловеч 1 806 1.73 7 661 1.99 6 145 2.09
Монтана 1 357 1.30 4 777 1.24 3 534 1.20
Плевен 2 823 2.70 11 474 2.99 9 040 3.08
Северен централен 10 628 10.15 42 069 10.94 32 531 11.09
Велико Търново 3 189 3.05 12 877 3.35 9 975 3.40
Габрово 1 608 1.54 9 166 2.38 7 751 2.64
Разград 1 215 1.16 3 433 0.89 2 343 0.80
Русе 3 007 2.87 12 092 3.15 9 431 3.21
Силистра 1 609 1.54 4 501 1.17 3 031 1.03
Североизточен 12 562 12.00 49 996 13.01 38 570 13.15
Варна 6 750 6.45 26 625 6.93 20 468 6.98
Добрич 2 642 2.52 8 205 2.13 5 896 2.01
Търговище 1 101 1.05 4 569 1.19 3 589 1.22
Шумен 2 069 1.98 10 597 2.76 8 617 2.94
Югоизточен 15 534 14.84 48 511 12.62 34 029 11.60
Бургас 6 659 6.36 19 074 4.96 12 941 4.41
Сливен 2 102 2.01 6 380 1.66 4 354 1.48
Стара Загора 4 879 4.66 17 467 4.54 12 906 4.40
Ямбол 1 894 1.81 5 590 1.45 3 828 1.30
Югозападен 34 765 33.21 124 789 32.47 96 923 33.04
Благоевград 5 368 5.13 16 835 4.38 12 387 4.22
Кюстендил 2 018 1.93 5 873 1.53 4 138 1.41
Перник 1 398 1.34 4 387 1.14 3 202 1.09
София 3 559 3.40 11 576 3.01 8 289 2.83
София (столица) 22 422 21.42 86 118 22.40 68 907 23.49
Южен централен 22 025 21.04 83 963 21.84 64 208 21.89
Кърджали 2 189 2.09 8 989 2.34 6 988 2.38
Пазарджик 4 127 3.94 15 144 3.94 11 789 4.02
Пловдив 10 303 9.84 41 305 10.75 31 782 10.83
Смолян 1 467 1.40 5 796 1.51 4 595 1.57
Хасково 3 939 3.76 12 729 3.31 9 054 3.09

Бележки:
1Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS)
30.11.2023