Премини към основното съдържание

Морски транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.6.xls

НАТОВАРЕНИ И РАЗТОВАРЕНИ ТОВАРИ В МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЯ
(Хил. тона)
  2021
Общо 25 576
Внос - разтоварени 12 073
Износ - натоварени 13 503
29.07.2022