Премини към основното съдържание

Речен транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.5.xls

НАТОВАРЕНИ И РАЗТОВАРЕНИ ТОВАРИ В РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА ПО НАПРАВЛЕНИЯ
(Хил. тона)
  2021
Общо 3 970
Внос - разтоварени 1 596
Износ - натоварени 1 632
Крайбрежни 742
29.07.2022