Премини към основното съдържание

Въздушен транспорт

Динамичен ред: Transport_2.1.4.xls

ОБСЛУЖЕНИ ПЪТНИЦИ И ОБРАБОТЕНИ ТОВАРИ НА ЛЕТИЩАТА
  2021
Пътници - брой 5 276 247
Кацнали 2 627 562
Излетели 2 648 685
Товари - тона 25 813.0
Разтоварени 11 178.3
Натоварени 14 634.7
29.07.2022