Премини към основното съдържание

Влаккилометри

Динамичен ред: Transport_2.1.2.5.xls

Движение на товарните и пътническите влакове през 2020 година
хил.км
Наименование на показателите 2020
Товарни влакове  
влаккилометри 8 432.7
Пътнически влакове  
влкаккилометри 19 701.9
28.05.2021