Премини към основното съдържание

Влаккилометри

Динамичен ред: Transport_2.1.2.5.xls

Движение на товарните и пътническите влакове през 2022 година
хил.км
Наименование на показателите 2022
Товарни влакове  
влаккилометри 9 764.0
Пътнически влакове  
влкаккилометри 20 092.6
26.05.2023