Премини към основното съдържание

Превозени опасни товари

Динамичен ред: Transport_2.1.2.4.xls

ПРЕВОЗЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 2020 ГОДИНА
Наименование на показателите 2020
хил. тона хил. ткм
Общо 4 136.1 1 346 002.7
Експлозиви - -
Газ - сгъстен, втечнен, разтворен под налягане 305.8 86 596.2
Запалителни течни вещества 2 004.0 517 514.8
Запалителни твърди вещества 0.7 381.3
Леснозапалими вещества - -
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове 1.7 657.5
Окислители 33.3 10 771.8
Органични пероксиди 0.6 330.1
Токсични вещества 146.6 59 018.4
Инфекциозни вещества 37.0 13 790.9
Радиоактивни материали 0.3 153.2
Корозиви 1 490.5 612 328.9
Други опасни субстанции 115.6 44 459.6
28.05.2021