Премини към основното съдържание

Превозени опасни товари

Динамичен ред: Transport_2.1.2.4.xls

ПРЕВОЗЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 2023 ГОДИНА
Наименование на показателите 2023
хил. тона хил. ткм
Общо 4 164.8 1 348 691.2
Експлозиви - -
Газ - сгъстен, втечнен, разтворен под налягане 481.9 160 361.5
Запалителни течни вещества 2 055.6 580 265.1
Запалителни твърди вещества 213.5 96 422.4
Леснозапалими вещества - -
Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове 0.2 116.3
Окислители 67.6 26 714.9
Органични пероксиди 0.0 11.4
Токсични вещества 13.5 6 994.0
Инфекциозни вещества - -
Радиоактивни материали 0.4 249.1
Корозиви 1 217.4 434 971.6
Други опасни субстанции 114.7 42 584.9
28.05.2024