Премини към основното съдържание

Превозени пътници и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2020
Превозени пътници - хил. 16 810.4
в т. ч. вътрешни превози 16 509.5
международни превози 300.9
Извършена работа - млн. пкм 1 119.3
в т. ч. вътрешни превози 1 112.4
международни превози 6.9
28.05.2021