Премини към основното съдържание

Превозени товари и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2023
Превозени товари - хил. тона 17 104.8
в т. ч. вътрешни превози 11 258.7
международни превози 5 846.1
Извършена работа - млн. ткм 4 555.3
в т. ч. вътрешни превози 2 761.3
международни превози 1 793.9
28.05.2024