Премини към основното съдържание

Превозени товари и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2022
Превозени товари - хил. тона 19 291.1
в т. ч. вътрешни превози 12 238.6
международни превози 7 052.5
Извършена работа - млн. ткм 5 239.0
в т. ч. вътрешни превози 3 052.5
международни превози 2 186.5
26.05.2023