Премини към основното съдържание

Превозени товари и извършена работа

Динамичен ред: Transport_2.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
Наименование на показателите 2020
Превозени товари - хил. тона 16 373.6
в т. ч. вътрешни превози 9 906.2
международни превози 6 467.4
Извършена работа - млн. ткм 4 502.8
в т. ч. вътрешни превози 2 803.8
международни превози 1 699.0
28.05.2021