Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по регион на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.7.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО РЕГИОН НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Регион на натоварване 2023
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Общо 71 757.3 4 055.5 64 670.4 5 839.3 136 427.7 9 894.8
Северна и Югоизточна България 38 259.2 1 934.4 27 768.7 3 234.9 66 027.9 5 169.3
Северозападен Видин 1 348.8 28.8 512.5 50.2 1 861.3 79.0
Врaцa 1 031.6 36.0 457.5 114.9 1 489.1 150.9
Лoвeч 510.5 25.9 471.3 75.5 981.8 101.4
Мoнтaнa 881.3 73.1 356.7 54.0 1 238.0 127.1
Плeвeн 1 070.9 59.6 1 916.1 228.0 2 987.0 287.6
Общо за района 4 843.1 223.4 3 714.1 522.6 8 557.2 746.0
Северен централен Вeликo Търнoвo 2 672.4 172.6 1 062.6 146.4 3 735.0 319.0
Гaбрoвo 766.5 47.3 278.0 28.7 1 044.5 76.0
Рaзгрaд 1 110.9 62.4 332.5 39.1 1 443.4 101.5
Русe 2 253.2 109.2 1 353.2 192.5 3 606.4 301.7
Силистрa 556.8 55.2 749.0 87.3 1 305.8 142.5
Общо за района 7 359.8 446.7 3 775.3 494.0 11 135.1 940.7
Североизточен Вaрнa 4 966.0 252.8 5 381.4 321.4 10 347.4 574.2
Дoбрич 2 360.2 132.9 543.3 93.9 2 903.5 226.8
Търгoвищe 3 141.3 120.1 658.6 102.0 3 799.9 222.1
Шумeн 1 982.7 61.8 1 956.1 148.2 3 938.8 210.0
Общо за района 12 450.2 567.6 8 539.4 665.5 20 989.6 1 233.1
Югоизточен район Бургaс 4 303.8 326.2 5 890.0 739.8 10 193.8 1 066.0
Сливeн 1 218.6 82.4 959.6 69.8 2 178.2 152.2
Стaрa Зaгoрa 6 761.1 208.9 3 553.6 593.4 10 314.7 802.3
Ямбoл 1 322.6 79.2 1 336.7 149.8 2 659.3 229.0
Общо за района 13 606.1 696.7 11 739.9 1 552.8 25 346.0 2 249.5
Югозападна и Южна Централна България 33 498.1 2 121.1 36 901.7 2 604.4 70 399.8 4 725.5
Югозападен Блaгoeвгрaд 1 358.0 61.1 1 862.9 93.6 3 220.9 154.7
Кюстeндил 122.3 3.1 441.5 36.5 563.8 39.6
Пeрник 1 134.1 56.0 4 114.7 161.1 5 248.8 217.1
Сoфия 6 691.1 200.1 4 902.3 519.7 11 593.4 719.8
Сoфия (стoлицa) 11 112.6 1 064.7 15 553.6 1 017.8 26 666.2 2 082.5
Общо за района 20 418.1 1 385.0 26 875.0 1 828.7 47 293.1 3 213.7
Южен централен Кърджaли 1 099.2 15.3 202.2 21.8 1 301.4 37.1
Пaзaрджик 2 178.7 85.9 1 223.4 113.6 3 402.1 199.5
Плoвдив 4 568.2 253.4 5 934.9 398.4 10 503.1 651.8
Смoлян 2 184.0 37.8 790.2 53.9 2 974.2 91.7
Хaскoвo 3 049.9 343.7 1 876.0 188.0 4 925.9 531.7
Общо за района 13 080.0 736.1 10 026.7 775.7 23 106.7 1 511.8
15.03.2024