Премини към основното съдържание

Превозени товари по вид на превоза, по общо тегло на превозените средства и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.2.xls

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО ВИД НА ПРЕВОЗА, ПО ОБЩО ТЕГЛО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Вид на превоза според общото тегло на автомобила 2023
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. тона млн.тонкм хил. тона млн.тонкм хил. тона млн.тонкм
ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ
Камиони до 7.5‚ 215.8 3.7 52.4 2.3 268.2 6.0
Камиони от 7.5 до 15 т. 1 805.0 129.3 201.0 27.4 2 006.0 156.7
Камиони от 15 до 17 т. 146.7 11.8 8.3 1.3 155.0 13.1
Камиони от 17 до 25 т. 4 103.1 167.8 1 329.2 85.0 5 432.3 252.8
Камиони над 25 т. 38 593.8 955.2 18 949.6 519.8 57 543.4 1 475.0
Влекачи 26 892.9 2 787.7 44 129.9 5 203.5 71 022.8 7 991.2
Всичко 71 757.3 4 055.5 64 670.4 5 839.3 136 427.7 9 894.8
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ 1
Камиони до 7.5‚ - - - - - -
Камиони от 7.5 до 15 т. 6.1 2.3 21.5 27.0 27.6 29.3
Камиони от 15 до 17 т. - - 6.3 3.3 6.3 3.3
Камиони от 17 до 25 т. 34.8 15.1 192.7 152.4 227.5 167.5
Камиони над 25 т. 132.1 54.3 726.7 780.9 858.8 835.2
Влекачи 1 306.6 559.6 26 589.7 21 628.0 27 896.3 22 187.6
Всичко 1 479.6 631.3 27 536.9 22 591.6 29 016.5 23 222.9
ОБЩО
Камиони до 7.5‚ 215.8 3.7 52.4 2.3 268.2 6.0
Камиони от 7.5 до 15 т. 1 811.1 131.6 222.5 54.4 2 033.6 186.0
Камиони от 15 до 17 т. 146.7 11.8 14.6 4.6 161.3 16.4
Камиони от 17 до 25 т. 4 137.9 182.9 1 521.9 237.4 5 659.8 420.3
Камиони над 25 т. 38 725.9 1 009.5 19 676.3 1 300.7 58 402.2 2 310.2
Влекачи 28 199.5 3 347.3 70 719.6 26 831.5 98 919.1 30 178.8
Всичко 73 236.9 4 686.8 92 207.3 28 430.9 165 444.2 33 117.7

1 Включително транзитните превози и каботажа.
15.03.2024