Премини към основното съдържание

Републиканска пътна мрежа според вида на настилката

Динамичен ред: Transport_2.1.3.2.xls

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД ВИДА НА НАСТИЛКАТА КЪМ 31.12.2022
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
Пътища общо Пътища с настилка Пътища без настилка
Пътища общо с настилка Асфалтова Паважна Трошено-каменна и Баластрена
Общо за страната 19 942 19 615 19 461 32 122 327
Северна и Югоизточна България 12 416 12 299 12 205 24 70 117
Северозападен район 3 428 3 381 3 339 12 30 47
Видин 607 583 568 - 15 24
Враца 658 651 633 3 15 7
Ловеч 755 739 739 - - 16
Монтана 614 614 606 8 - -
Плевен 794 794 793 1 - -
Северен централен район 2 976 2 956 2 945 3 8 20
Велико Търново 937 932 931 1 - 5
Габрово 518 518 518 - - -
Разград 506 506 503 - 3 -
Русе 509 494 492 2 - 15
Силистра 506 506 501 - 5 -
Североизточен район 2 700 2 681 2 671 - 10 19
Варна 718 718 718 - - -
Добрич 823 804 804 - - 19
Търговище 530 530 520 - 10 -
Шумен 629 629 629 - - -
Югоизточен район 3 312 3 281 3 250 9 22 31
Бургас 1 187 1 187 1 184 3 - -
Сливен 581 581 577 - 4 -
Стара Загора 907 884 872 3 9 23
Ямбол 637 629 617 3 9 8
Югозападна и Южна Централна България 7 526 7 316 7 256 8 52 210
Югозападен район 3 421 3 299 3 260 - 39 122
Благоевград 719 699 694 - 5 20
Кюстендил 621 590 559 - 31 31
Перник 573 534 534 - - 39
София 1 508 1 476 1 473 - 3 32
Южен централен район 4 105 4 017 3 996 8 13 88
Кърджали 649 649 643 - 6 -
Пазарджик 753 747 745 2 - 6
Пловдив 1 020 972 961 4 7 48
Смолян 539 525 525 - - 14
Хасково 1 144 1 124 1 122 2 - 20
26.05.2023