Премини към основното съдържание

Републиканска пътна мрежа според вида на настилката

Динамичен ред: Transport_2.1.3.2.xls

РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА СПОРЕД ВИДА НА НАСТИЛКАТА КЪМ 31.12.2023
Километри
Статистически зони
Статистически райони
Области
Пътища общо Пътища с настилка Пътища без настилка
Пътища общо с настилка Асфалтова Паважна Трошено-каменна и Баластрена
Общо за страната 19 968 19 627 19 480 32 115 341
Северна и Югоизточна България 12 426 12 296 12 209 24 63 130
Северозападен район 3 427 3 374 3 339 12 23 53
Видин 607 583 568 0 15 24
Враца 657 643 632 3 8 14
Ловеч 755 740 740 0 0 15
Монтана 614 614 606 8 0 0
Плевен 794 794 793 1 0 0
Северен централен район 2 976 2 956 2 945 3 8 20
Велико Търново 937 932 931 1 0 5
Габрово 518 518 518 0 0 0
Разград 506 506 503 0 3 0
Русе 509 494 492 2 0 15
Силистра 506 506 501 0 5 0
Североизточен район 2 697 2 671 2 661 0 10 26
Варна 715 715 715 0 0 0
Добрич 823 797 797 0 0 26
Търговище 530 530 520 0 10 0
Шумен 629 629 629 0 0 0
Югоизточен район 3 326 3 295 3 264 9 22 31
Бургас 1 201 1 201 1 198 3 0 0
Сливен 581 581 577 0 4 0
Стара Загора 907 884 871 3 10 23
Ямбол 637 629 618 3 8 8
Югозападна и Южна Централна България 7 542 7 331 7 271 8 52 211
Югозападен район 3 434 3 311 3 272 0 39 123
Благоевград 720 700 695 0 5 20
Кюстендил 621 590 559 0 31 31
Перник 573 534 534 0 0 39
София 1 520 1 487 1 484 0 3 33
Южен централен район 4 108 4 020 3 999 8 13 88
Кърджали 649 649 643 0 6 0
Пазарджик 753 747 745 2 0 6
Пловдив 1 023 975 964 4 7 48
Смолян 539 525 525 0 0 14
Хасково 1 144 1 124 1 122 2 0 20
28.05.2024