Премини към основното съдържание

Търговски обекти за продажби на дребно - общо за страната и по статистически райони


ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
(Брой)
Вид и стокова специализация 2020
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО 162 269
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа 7 823
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) 22 796
Складове за продажби на дребно 15 044
Бензиностанции 2 492
Газостанции 361
Магазини и павилиони - общо 113 753
За храни, напитки и тютюневи изделия 42 016
Специализирани 15 249
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки 26 767
За нехранителни стоки 71 737
Специализирани 55 261
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки 16 476
MАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически район Общо Храни, напитки и тютюневи изделия Нехранителни стоки
Общо за страната 113 753 42 016 71 737
Северна и Югоизточна България 53 914 20 888 33 026
Северозападен 11 085 4 675 6 410
Северен централен 11 146 4 227 6 919
Североизточен 13 998 5 183 8 815
Югоизточен 17 685 6 803 10 882
Югозападна и Южна централна България 59 839 21 128 38 711
Югозападен 37 731 12 750 24 981
Южен централен 22 108 8 378 13 730
30.11.2021