Премини към основното съдържание

Търговски обекти за продажби на дребно - общо за страната и по статистически райони


ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Брой)
Вид и стокова специализация 2021
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО 161 012
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа 7 163
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) 24 314
Складове за продажби на дребно 15 406
Бензиностанции 2 481
Газостанции 301
Магазини и павилиони - общо 111 347
За храни, напитки и тютюневи изделия 41 224
Специализирани 15 267
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки 25 957
За нехранителни стоки 70 123
Специализирани 54 797
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки 15 326
MАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически район Общо Храни, напитки и тютюневи изделия Нехранителни стоки
Общо за страната 111 347 41 224 70 123
Северна и Югоизточна България 52 358 20 358 32 000
Северозападен 10 733 4 495 6 238
Северен централен 10 775 4 103 6 672
Североизточен 13 818 5 136 8 682
Югоизточен 17 032 6 624 10 408
Югозападна и Южна централна България 58 989 20 866 38 123
Югозападен 36 913 12 520 24 393
Южен централен 22 076 8 346 13 730
30.11.2022