Премини към основното съдържание

Продажби на едро


ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи стоки 2020
Общо 57 671 873
Храни, напитки и тютюневи изделия 24 945 530
в това число:
Плодове 660 295
Зеленчуци 803 098
Мляко, млечни продукти и яйца 1 458 230
Месо и месни продукти 1 926 125
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели 288 777
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост 566 799
Захар и захарни сладкарски изделия 2 191 123
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход 447 094
Спиртни напитки 1 284 736
Вина 370 049
Бира 621 408
Безалкохолни напитки 1 047 281
Тютюневи изделия 10 553 583
Кафе, чай и какао 555 360
Нехранителни стоки 32 726 343
в това число:
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия 330 341
Облекла и кожухарски изделия 422 666
Обувки 207 471
Материали за текущ ремонт на жилище 563 925
Горива за отопление 373 059
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела 528 266
Килими и други подови настилки 68 311
Домакински текстил 58 343
Домакински уреди 730 274
Стоки за домакинството 1 211 992
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината 693 603
Домакински стоки за краткотрайна употреба 554 654
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки 7 938 663
Автомобили 2 013 912
Мотоциклети и велосипеди 25 847
Резервни части, материали и принадлежности за МПС 1 942 096
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС 9 393 667
Съобщителна техника 1 118 746
Радио- и телевизионни стоки 639 831
Оптика и фотопринадлежности 77 007
Компютърна и канцеларска техника 1 563 633
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията 94 141
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти 83 421
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци 380 015
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали 365 441
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки 1 003 604
Лични принадлежности, н.д. 343 414
30.11.2021