Премини към основното съдържание

Продажби на едро

Динамичен ред: dTrade_4.1.xls

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ - 2022 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи стоки 2022
Общо 82 233 836
Храни, напитки и тютюневи изделия 30 386 569
в това число:
Плодове 761 925
Зеленчуци 1 089 403
Мляко, млечни продукти и яйца 2 027 371
Месо и месни продукти 2 331 820
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели 336 961
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост 742 141
Захар и захарни сладкарски изделия 2 764 408
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход 883 190
Спиртни напитки 1 718 806
Вина 450 971
Бира 738 982
Безалкохолни напитки 1 364 624
Тютюневи изделия 11 424 944
Кафе, чай и какао 742 758
Нехранителни стоки 51 847 267
в това число:
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия 494 233
Облекла и кожухарски изделия 577 229
Обувки 266 188
Материали за текущ ремонт на жилище 832 993
Горива за отопление 657 024
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела 755 615
Килими и други подови настилки 88 452
Домакински текстил 85 351
Домакински уреди 1 081 320
Стоки за домакинството 1 684 454
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината 933 394
Домакински стоки за краткотрайна употреба 777 534
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки 9 653 320
Автомобили 3 301 629
Мотоциклети и велосипеди 40 336
Резервни части, материали и принадлежности за МПС 2 797 228
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС 20 478 177
Съобщителна техника 1 531 746
Радио- и телевизионни стоки 948 769
Оптика и фотопринадлежности 83 390
Компютърна и канцеларска техника 1 814 929
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията 121 820
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти 116 220
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци 491 316
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали 510 670
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки 1 245 775
Лични принадлежности, н.д. 478 155
30.11.2023