Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: TUR_3.1.1_HSS.xls

Разходи по видове (без туристически пакет) за туристически пътувания на лица на 15 и повече години за третото тримесечие на 2021* година
(Хил. лева)
Видове разходи Общо Туристически пътувания по видове
лични професионални
Общо 695 495 683 758 11 737
Храна 272 902 269 345 3 557
Настаняване 208 885 205 629 3 256
Транспорт 113 547 110 097 3 450
Други 100 161 98 687 1 474
В страната 651 009 647 475 3 534
Храна 258 121 256 867 1 254
Настаняване 197 343 196 356 987
Транспорт 98 493 97 465 1 028
Други 97 052 96 787 265
В чужбина 44 486 36 283 8 203
Храна 14 781 12 478 2 303
Настаняване 11 542 9 273 2 269
Транспорт 15 054 12 632 2 422
Други 3 109 1 900 1 209

* Данните са предварителни.
22.11.2021