Премини към основното съдържание

Общ показател на бизнес климата

Динамичен ред: Obsht_BKlimat.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ - М. МАЙ 2022 ГОДИНА
Наименование на показателя    
Общ показател на бизнес климата % 17.8
30.05.2022