Премини към основното съдържание

Оценка на периода на изчерпване на запасите по вид на запаса

Динамичен ред: Ecology_13.4.xls