Премини към основното съдържание

Доказани, вероятни запаси и ресурси по вид - общо за страната

Динамичен ред: Ecology_13.1.xls