Премини към основното съдържание

Приходи от дейността на строителните предприятия по статистически райони и области


ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Хиляди левове)
Статистически райони и области Общо Ново строителство и подобрения Поддържане и текущ ремонт
България 21 142 473 19 870 367 1 272 106
Северна и Югоизточна България 5 012 276 4 501 074 511 202
Северозападен район 596 993 538 570 58 423
Видин 19 917 17 569 2 348
Враца 137 386 116 452 20 934
Ловеч 41 876 35 579 6 297
Монтана 65 165 60 457 4 708
Плевен 332 649 308 513 24 136
Северен централен район 757 061 658 845 98 216
Велико Търново 294 094 265 166 28 928
Габрово 113 741 100 375 13 366
Разград 78 326 64 479 13 847
Русе 200 677 170 672 30 005
Силистра 70 223 58 153 12 070
Североизточен район 2 014 693 1 829 227 185 466
Варна 1 418 797 1 282 745 136 052
Добрич 117 045 99 235 17 810
Търговище 266 328 251 959 14 369
Шумен 212 523 195 288 17 235
Югоизточен район 1 643 529 1 474 432 169 097
Бургас 916 139 837 607 78 532
Сливен 175 008 164 809 10 199
Стара Загора 454 158 382 313 71 845
Ямбол 98 224 89 703 8 521
Югозападна и Южна централна България 16 130 197 15 369 293 760 904
Югозападен район 14 142 129 13 540 574 601 555
Благоевград 663 838 639 672 24 166
Кюстендил 109 810 87 618 22 192
Перник 184 487 175 078 9 409
София 228 780 155 787 72 993
София (столица) 12 955 214 12 482 419 472 795
Южен централен район 1 988 068 1 828 719 159 349
Кърджали 175 639 165 780 9 859
Пазарджик 154 004 139 907 14 097
Пловдив 1 269 652 1 164 054 105 598
Смолян 172 298 161 172 11 126
Хасково 216 475 197 806 18 669
30.11.2021