Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_1.2.xls

ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2021
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 2.4
H.1.1. Нови жилища 1.4
H.1.2. Съществуващи жилища 2.9

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
28.03.2022