Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_1.2.xls

ИЦЖ, национално ниво - предходното тримесечие = 1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2023
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 2.7
H.1.1. Нови жилища 4.6
H.1.2. Съществуващи жилища 1.5

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
22.12.2023