Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват платени компютърни услуги в облак

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.13_cc.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПЛАТЕНИ КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ В ОБЛАК
(Проценти)
  2023
Общо 17.5
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 14.7
50 - 249 заети лица 27.1
250 и повече заети лица 52.2
08.12.2023