Премини към основното съдържание

Крайно енергийно потребление по сектори

Динамичен ред: Energy4.4.xls

КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ1
Хил. т н.е.
Сектори 2020
Индустрия 2 646.4
Транспорт 3 215.3
Домакинства 2 382.2
Селско стопанство 188.9
Услуги 1 079.9

1 Крайното енергийно потребление по сектори се изчислява в съответствие с новата методология за Енергийните баланси, съгласно която в потреблението се включва топлината от околната среда, а горивата за международните полети се изключват.
31.01.2022