Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват социални медии

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.12_sm.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИ МЕДИИ
(Проценти)
  2023
Общо 38.0
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 35.2
50 - 249 заети лица 49.3
250 и повече заети лица 61.8
По видове медии
Социални мрежи (напр. Facebook, LinkedIn, Xing, Yammer, Viadeo и др.) 37.2
Блог на предприятието или микроблогове (напр. Twitter и др.) 4.4
Уебсайтове или приложения за споделяне на мултимедия (напр. YouTube, Flickr, Instaagram, SlideShare, Pinterst, Snapchat и др.) 13.2
08.12.2023