Премини към основното съдържание

Наблюдение на бизнес тенденциите в услугите (КИД - 2008)

Динамичен ред: Uslugi_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ -
М. МАЙ 2022 ГОДИНА
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс 4.4
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 20.4
Настоящо търсене на услуги баланс 5.8
Очаквано търсене на услуги през следващите три месеца баланс 21.8
Оценка за движението на персонала през последните три месеца баланс 2.4
Очаквания за персонала през следващите три месеца баланс 8.4
Очаквания за цените през следващите три месеца баланс 30.7
Бизнес климат в сектора на услугите % 12.1
Показател на доверие в сектора на услугите % 10.7
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Недостатъчно търсене % 15.8
Конкуренция в бранша % 29.5
Финансови проблеми % 6.5
Несигурна икономическа среда % 59.8
Слабости в икономическото законодателство % 12.0
Недостиг на работна сила % 22.0
Недостиг на площ и/или оборудване % 1.2
Други % 22.1
Без затруднения % 14.7
30.05.2022