Премини към основното съдържание

Наблюдение на бизнес тенденциите в търговията (КИД - 2008)

Динамичен ред: TRG_KID.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА БИЗНЕС ТЕНДЕНЦИИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО -
М. МАЙ 2022 ГОДИНА
Наименование на показателите    
Настоящо бизнес състояние баланс 37.8
Обем на продажбите през последните три месеца баланс 16.8
Конкуренция в бранша през последните три месеца баланс 16.1
Ниво на стоковите запаси баланс -1.8
Настояща тенденция в продажните цени баланс 57.1
Очаквано бизнес състояние през следващите шест месеца баланс 20.1
Очаквания за поръчки към доставчиците през следващите три месеца баланс 19.0
Очаквания за продажбите през следващите три месеца баланс 28.3
Очаквания за продажните цени през следващите три месеца баланс 52.6
Очаквания за персонала през следващите три месеца баланс 10.8
Бизнес климат в търговията на дребно % 28.6
Показател на доверие в търговията на дребно % 15.6
Фактори, затрудняващи дейността на предприятията:
Търсене % 31.4
Предлагане % 15.1
Конкуренция в бранша % 35.0
Финансови проблеми % 11.4
Несигурна икономическа среда % 58.1
Недостиг на работна сила % 14.7
Недостиг на площ (търговска и/или складова) % 4.2
Други % 8.2
Без затруднения % 11.4
30.05.2022