Премини към основното съдържание

Самостоятелни паралелки по групи класове в общообразователните и специалните училища

Динамичен ред: Edu_2.7.1.xls

САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2022/23
В общообразователни училища 25 088
I - IV кл. 11 187
V - VII кл. 8 622
VIII - XII кл. 5 279
В специални училища 88
I - IV кл. 26
V - VII кл. 22
VIII - XII кл. 40
26.04.2023