Премини към основното съдържание

Самостоятелни паралелки в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.7.2.xls

САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА1
(Брой)
  2023/24
Общо 9 025
Училища по изкуствата и спортни училища (III степен професионална квалификация) 742
Професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 6 296
Професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 1 687
В професионални паралелки за придобиване на I степен професионална квалификация 300

1 Включително професионалните паралелки, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ЗПУО.
26.04.2024