Премини към основното съдържание

Самостоятелни паралелки в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.7.2.xls

САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА1
(Брой)
  2022/23
Общо 8 225
Училища по изкуствата и спортни училища (III степен професионална квалификация) 700
Професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 5 674
Професионални колежи след средно образование (IV степен професионална квалификация) 30
Професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 1 516
В професионални паралелки за придобиване на I степен професионална квалификация 305

1 Включително професионалните паралелки, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ЗПУО.
26.04.2023