Премини към основното съдържание

Професионални училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.3.xls

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
 
(Брой)
  2022/23
Общо 419
Училища по изкуствата 21
Спортни училища 25
Професионални гимназии 351
Професионални колежи с прием след средно образование 22
 
От общия брой частни училища/ колежи 28
26.04.2023