Премини към основното съдържание

Професионални училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.3.xls

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
 
(Брой)
  2023/24
Общо 421
Училища по изкуствата 21
Спортни училища 25
Професионални гимназии 356
Професионални колежи с прием след средно образование 19
 
От общия брой частни училища/ колежи 30
26.04.2024