Премини към основното съдържание

Записани студенти в образователна и научна степен „доктор” по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.7.2.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието 2021
Общо 6 542
Образование 509
Изкуства 403
Хуманитарни науки (без езици) 326
Езици 177
Науки за обществото и човешкото поведение 934
Журналистика и информация 190
Бизнес и администрация 667
Право 376
Биологически науки и сродни на тях 223
Околна среда 39
Физически, химически и науки за Земята 214
Математика и статистика 66
Информационно-комуникационни технологии 227
Технически науки и технически професии 627
Добив и производствени технологии 62
Архитектура и строителство 137
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации 18
Селско стопанство 84
Горско стопанство 23
Рибно стопанство 1
Ветеринарна медицина 28
Здравеопазване 865
Социални услуги 36
Здравеопазване и социални услуги, интердисциплинарни програми и квалификации 95
Персонални услуги 15
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 35
Сигурност 116
Транспортни услуги 49
26.04.2022