Премини към основното съдържание

Записани студенти в образователна и научна степен „доктор” по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.7.2.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието 2022
Общо 6 548
Образование 485
Изкуства 453
Хуманитарни науки (без езици) 316
Езици 167
Науки за обществото и човешкото поведение 924
Журналистика и информация 219
Бизнес и администрация 663
Право 355
Биологически науки и сродни на тях 219
Околна среда 43
Физически, химически и науки за Земята 204
Математика и статистика 64
Информационно-комуникационни технологии 241
Технически науки и технически професии 688
Добив и производствени технологии 66
Архитектура и строителство 114
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации 18
Селско стопанство 77
Горско стопанство 23
Рибно стопанство 2
Ветеринарна медицина 27
Здравеопазване 829
Социални услуги 28
Здравеопазване и социални услуги, интердисциплинарни програми и квалификации 102
Персонални услуги 21
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 37
Сигурност 113
Транспортни услуги 50
26.04.2023