Премини към основното съдържание

Записани студенти в образователна и научна степен „доктор” по гражданство, форма на обучение и пол във висшите училища и научни организации по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_3.7.1.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" ПО ГРАЖДАНСТВО, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПОЛ, ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА
(Брой)
  Общо Мъже Жени
Общо
Всичко 6 542 3 143 3 399
Български граждани 5 863 2 788 3 075
Чужденци 679 355 324
Редовна форма на обучение 3 709 1 636 2 073
Български граждани 3 390 1 499 1 891
Чужденци 319 137 182
Задочна форма на обучение 1 720 916 804
Български граждани 1 618 849 769
Чужденци 102 67 35
Самостоятелна и дистанционна форма на обучение 1 113 591 522
Български граждани 855 440 415
Чужденци 258 151 107
В държавни висши училища и научни организации 6 263 3 007 3 256
Редовна форма на обучение 3 676 1 627 2 049
Задочна форма на обучение 1 703 907 796
Самостоятелна и дистанционна форма на обучение 884 473 411
В частни висши училища и научни организации 279 136 143
Редовна форма на обучение 33 9 24
Задочна форма на обучение 17 9 8
Самостоятелна и дистанционна форма на обучение 229 118 111
26.04.2022