Премини към основното съдържание

Записани студенти в образователна и научна степен „доктор” по гражданство, форма на обучение и пол във висшите училища и научни организации по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_3.7.1.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" ПО ГРАЖДАНСТВО, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПОЛ, ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА
(Брой)
  Общо Мъже Жени
Общо
Всичко 6 548 3 125 3 423
Български граждани 5 784 2 719 3 065
Чужденци 764 406 358
Редовна форма на обучение 3 629 1 609 2 020
Български граждани 3 275 1 452 1 823
Чужденци 354 157 197
Задочна форма на обучение 1 774 920 854
Български граждани 1 669 854 815
Чужденци 105 66 39
Самостоятелна и дистанционна форма на обучение 1 145 596 549
Български граждани 840 413 427
Чужденци 305 183 122
В държавни висши училища и научни организации 6 259 2 976 3 283
Редовна форма на обучение 3 596 1 590 2 006
Задочна форма на обучение 1 755 910 845
Самостоятелна и дистанционна форма на обучение 908 476 432
В частни висши училища и научни организации 289 149 140
Редовна форма на обучение 33 19 14
Задочна форма на обучение 19 10 9
Самостоятелна и дистанционна форма на обучение 237 120 117
26.04.2023