Премини към основното съдържание

Записани студенти по образователно-квалификационна степен, гражданство, форма на обучение и пол във висшите училища по форма на собственост

Динамичен ред: Edu_3.1.1.xls

ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ГРАЖДАНСТВО, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ПОЛ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
  Общо В държавни висши училища В частни висши училища
Общо 220 439 193 473 26 966
Професионален бакалавър 7 799 6 369 1 430
Бакалавър 139 000 120 404 18 596
Магистър 73 640 66 700 6 940
Мъже 98 124 86 746 11 378
Професионален бакалавър 3 547 2 734 813
Бакалавър 65 694 57 593 8 101
Магистър 28 883 26 419 2 464
Жени 122 315 106 727 15 588
Професионален бакалавър 4 252 3 635 617
Бакалавър 73 306 62 811 10 495
Магистър 44 757 40 281 4 476
Български граждани
Всичко 202 197 176 996 25 201
Професионален бакалавър 7 173 6 173 1 000
Бакалавър 134 154 116 534 17 620
Магистър 60 870 54 289 6 581
Мъже 88 740 78 388 10 352
Професионален бакалавър 3 183 2 626 557
Бакалавър 62 831 55 297 7 534
Магистър 22 726 20 465 2 261
Жени 113 457 98 608 14 849
Професионален бакалавър 3 990 3 547 443
Бакалавър 71 323 61 237 10 086
Магистър 38 144 33 824 4 320
Чужденци
Всичко 18 242 16 477 1 765
Професионален бакалавър 626 196 430
Бакалавър 4 846 3 870 976
Магистър 12 770 12 411 359
Мъже 9 384 8 358 1 026
Професионален бакалавър 364 108 256
Бакалавър 2 863 2 296 567
Магистър 6 157 5 954 203
Жени 8 858 8 119 739
Професионален бакалавър 262 88 174
Бакалавър 1 983 1 574 409
Магистър 6 613 6 457 156
Редовна форма на обучение 158 044 143 770 14 274
Професионален бакалавър 6 626 5 953 673
Бакалавър 102 442 91 924 10 518
Магистър 48 976 45 893 3 083
Мъже 72 108 66 190 5 918
Професионален бакалавър 2 898 2 478 420
Бакалавър 48 416 43 928 4 488
Магистър 20 794 19 784 1 010
Жени 85 936 77 580 8 356
Професионален бакалавър 3 728 3 475 253
Бакалавър 54 026 47 996 6 030
Магистър 28 182 26 109 2 073
Български граждани
Всичко 140 603 127 486 13 117
Професионален бакалавър 6 167 5 758 409
Бакалавър 97 870 88 113 9 757
Магистър 36 566 33 615 2 951
Мъже 63 184 57 925 5 259
Професионален бакалавър 2 611 2 370 241
Бакалавър 45 731 41 654 4 077
Магистър 14 842 13 901 941
Жени 77 419 69 561 7 858
Професионален бакалавър 3 556 3 388 168
Бакалавър 52 139 46 459 5 680
Магистър 21 724 19 714 2 010
Чужденци
Всичко 17 441 16 284 1 157
Професионален бакалавър 459 195 264
Бакалавър 4 572 3 811 761
Магистър 12 410 12 278 132
Мъже 8 924 8 265 659
Професионален бакалавър 287 108 179
Бакалавър 2 685 2 274 411
Магистър 5 952 5 883 69
Жени 8 517 8 019 498
Професионален бакалавър 172 87 85
Бакалавър 1 887 1 537 350
Магистър 6 458 6 395 63
Задочна форма на обучение 52 470 43 037 9 433
Професионален бакалавър 1 173 416 757
Бакалавър 30 498 24 928 5 570
Магистър 20 799 17 693 3 106
Мъже 22 477 18 346 4 131
Професионален бакалавър 649 256 393
Бакалавър 14 918 12 382 2 536
Магистър 6 910 5 708 1 202
Жени 29 993 24 691 5 302
Професионален бакалавър 524 160 364
Бакалавър 15 580 12 546 3 034
Магистър 13 889 11 985 1 904
Дистанционна форма на обучение 9 925 6 666 3 259
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 6 060 3 552 2 508
Магистър 3 865 3 114 751
Мъже 3 539 2 210 1 329
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 2 360 1 283 1 077
Магистър 1 179 927 252
Жени 6 386 4 456 1 930
Професионален бакалавър - - -
Бакалавър 3 700 2 269 1 431
Магистър 2 686 2 187 499
26.04.2022