Премини към основното съдържание

Медицински специалисти по "Здравни грижи" в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.2_MP.xls

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо Фелдшери Акушерки Медицински сестри (всички профили) Лаборанти (медицински и рентгенови) Зъботехници Други
Общо за страната1 44 493 1 733 3 285 28 827 5 933 1 628 3 087
Северозападен 5 083 325 410 3 244 672 106 326
Видин 388 65 24 225 42 15 17
Враца 1 029 76 81 676 109 16 71
Ловеч 677 57 28 454 81 27 30
Монтана 796 71 63 529 72 18 43
Плевен 2 193 56 214 1 360 368 30 165
Северен централен 4 434 344 315 2 856 560 157 202
Велико Търново 1 188 92 38 815 146 33 64
Габрово 701 63 34 433 88 34 49
Разград 533 52 19 343 76 15 28
Русе 1 470 96 166 909 192 58 49
Силистра 542 41 58 356 58 17 12
Североизточен 5 204 179 529 3 117 781 241 357
Варна 2 967 49 369 1 635 530 162 222
Добрич 699 38 54 444 67 28 68
Търговище 611 36 47 389 92 18 29
Шумен 927 56 59 649 92 33 38
Югоизточен 5 869 283 374 3 876 674 206 456
Бургас 2 275 104 130 1 521 250 59 211
Сливен 924 44 62 608 109 46 55
Стара Загора 2 096 73 163 1 386 245 72 157
Ямбол 574 62 19 361 70 29 33
Югозападен 13 608 260 1 032 8 838 1 901 557 1 020
Благоевград 1 520 79 72 1 111 150 37 71
Кюстендил 534 56 39 337 61 21 20
Перник 534 20 27 370 65 26 26
София 1 133 19 58 805 148 16 87
София (столица) 9 887 86 836 6 215 1 477 457 816
Южен централен 8 626 320 604 5 630 1 140 357 575
Кърджали 812 66 77 534 78 22 35
Пазарджик 1 295 54 69 892 161 33 86
Пловдив 4 783 54 322 3 087 706 252 362
Смолян 617 65 47 372 71 19 43
Хасково 1 119 81 89 745 124 31 49

1 Медицинските специалисти към други ведомства не са разпределени по области и статистически райони.
16.06.2023