Премини към основното съдържание

Медицински специалисти по "Здравни грижи" в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.2_MP.xls

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо Фелдшери Акушерки Медицински сестри (всички профили) Лаборанти (медицински и рентгенови) Зъботехници Други
Общо за страната1 44 451 1 814 3 264 28 816 5 930 1 636 2 991
Северозападен 5 139 340 414 3 310 662 104 309
Видин 393 68 33 220 40 15 17
Враца 1 069 76 72 742 102 15 62
Ловеч 704 61 29 469 84 28 33
Монтана 804 74 70 532 76 14 38
Плевен 2 169 61 210 1 347 360 32 159
Северен централен 4 413 343 318 2 851 545 158 198
Велико Търново 1 192 91 39 822 141 33 66
Габрово 721 67 39 452 85 36 42
Разград 539 54 31 341 74 12 27
Русе 1 439 88 157 896 187 60 51
Силистра 522 43 52 340 58 17 12
Североизточен 5 256 213 505 3 166 794 244 334
Варна 2 989 78 355 1 661 527 163 205
Добрич 704 35 52 447 71 29 70
Търговище 632 39 48 408 93 19 25
Шумен 931 61 50 650 103 33 34
Югоизточен 5 771 294 354 3 822 663 200 438
Бургас 2 145 124 117 1 415 225 56 208
Сливен 926 38 55 614 115 48 56
Стара Загора 2 099 69 150 1 417 249 69 145
Ямбол 601 63 32 376 74 27 29
Югозападен 13 525 258 1 049 8 753 1 932 571 962
Благоевград 1 531 82 77 1 109 161 36 66
Кюстендил 552 58 42 345 62 21 24
Перник 495 20 29 336 61 25 24
София 1 163 17 65 813 150 25 93
София (столица) 9 784 81 836 6 150 1 498 464 755
Южен централен 8 619 339 601 5 606 1 133 353 587
Кърджали 807 75 73 528 75 23 33
Пазарджик 1 327 55 77 901 167 37 90
Пловдив 4 729 62 305 3 048 700 240 374
Смолян 627 66 54 374 68 22 43
Хасково 1 129 81 92 755 123 31 47

1 Медицинските специалисти към други ведомства не са разпределени по области и статистически райони.
17.06.2022