Премини към основното съдържание

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2014 година

Публикувано на: 19.06.2015 - 11:00
Към 31.12.2014 г. в страната функционират 349 заведения за болнична помощ с 51 505 легла, от които 323 болници с 48 680 легла. 
Заведенията за извънболнична помощ са 1 931 с 956 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 3 160 легла.
В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 28 842 лекари. 
За първи път Националният статистически институт публикува данни за разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст, което към 31.12.2014 г. е следното: 
Мъже са 12 827 (44.5%), жени - 16 015 (55.5%).
Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 45 - 54 години - 10 301, или 35.7%.
Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 2 356, или 8.2%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 3 557, или 12.3%.
 
Прессъобщение
Статистическа област