Премини към основното съдържание

Детски ясли през 2023 година

Публикувано на: 25.04.2024 - 11:00

Към 31.12.2023 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 378 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 30 586, като 15 810 от тях са момчета, а 14 776 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2023 г. общо за страната е 19.5%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.9%.

Прессъобщение
Статистическа област