Премини към основното съдържание

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2023 година

Публикувано на: 17.06.2024 - 11:00

В края на 2023 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 55 724 легла. Осигуреността с болнични легла е 864.5 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 237 с 1 307 легла за краткосрочно наблюдение и престой, а другите лечебни и здравни заведения са 149 с 1 742 легла.

На основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват:

  • 29 911 лекари;
  • 7 607 лекари по дентална медицина, от които 6 583 работят в практики със сключен договор с НЗОК;
  • 44 523 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти, от които 28 570 медицински сестри и 3 253 акушерки.

Осигуреността с лекари в края на годината общо за страната е 46.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 11.8.

Прессъобщение
Статистическа област