Премини към основното съдържание

Медицински персонал на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.1_MK.xls

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА 31.12.2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Лекари Лекари по дентална медицина Медицински специалисти по здравни грижи
Общо за страната1 29 599 7 602 44 493
Северна и Югоизточна България 12 994 2 919 20 590
Северозападен 3 281 520 5 083
Видин 272 79 388
Враца 572 110 1 029
Ловеч 436 91 677
Монтана 406 80 796
Плевен 1 595 160 2 193
Северен централен 2 509 614 4 434
Велико Търново 712 210 1 188
Габрово 388 90 701
Разград 302 64 533
Русе 816 184 1 470
Силистра 291 66 542
Североизточен 3 610 975 5 204
Варна 2 354 672 2 967
Добрич 449 119 699
Търговище 303 62 611
Шумен 504 122 927
Югоизточен 3 594 810 5 869
Бургас 1 505 307 2 275
Сливен 507 127 924
Стара Загора 1 264 297 2 096
Ямбол 318 79 574
Югозападна и Южна централна България 15 447 4 499 22 234
Югозападен 9 719 2 650 13 608
Благоевград 904 322 1 520
Кюстендил 392 109 534
Перник 376 144 534
София 884 132 1 133
София (столица) 7 163 1 943 9 887
Южен централен 5 728 1 849 8 626
Кърджали 373 136 812
Пазарджик 917 224 1 295
Пловдив 3 490 1 177 4 783
Смолян 303 120 617
Хасково 645 192 1 119
Неразпределени 2 26 161 -

1 Вкл. медицинския персонал към други ведомства, който не е разпределен по области и статистически райони.
2 Медицински персонал в индивидуални и групови практики, работещи по договор с НЗОК в повече от една област.
16.06.2023