Премини към основното съдържание

Медицински персонал на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.1_MK.xls

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Лекари Лекари по дентална медицина Медицински специалисти
по здравни
грижи
Общо за страната1 29 717 7 312 44 676
Северна и Югоизточна България 13 018 2 832 20 579
Северозападен 3 265 533 5 031
Видин 284 86 394
Враца 598 116 1 045
Ловеч 464 94 708
Монтана 438 80 802
Плевен 1 481 157 2 082
Северен централен 2 545 598 4 486
Велико Търново 734 207 1 223
Габрово 399 93 730
Разград 325 61 550
Русе 793 173 1 433
Силистра 294 64 550
Североизточен 3 673 906 5 209
Варна 2 395 615 2 926
Добрич 455 117 709
Търговище 314 61 647
Шумен 509 113 927
Югоизточен 3 535 795 5 853
Бургас 1 367 298 2 166
Сливен 531 127 1 006
Стара Загора 1 319 291 2 079
Ямбол 318 79 602
Югозападна и Южна централна България 15 567 4 336 22 376
Югозападен 9 838 2 523 13 689
Благоевград 904 308 1 525
Кюстендил 410 109 579
Перник 376 139 524
София 882 128 1 170
София (столица) 7 266 1 839 9 891
Южен централен 5 729 1 813 8 687
Кърджали 391 130 829
Пазарджик 900 223 1 371
Пловдив 3 455 1 148 4 733
Смолян 311 123 619
Хасково 672 189 1 135
Неразпределени 2 18 122  -

1 Вкл. медицинския персонал към други ведомства, който не е разпределен по области и статистически райони.
2 Медицински персонал в индивидуални и групови практики, работещи по договор с НЗОК в повече от една област.
17.06.2021