Премини към основното съдържание

Медицински персонал на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.1_MK.xls

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА 31.12.2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Лекари Лекари по дентална медицина Медицински специалисти по здравни грижи
Общо за страната1 29 604 7 499 44 451
Северна и Югоизточна България 13 022 2 889 20 579
Северозападен 3 288 531 5 139
Видин 280 85 393
Враца 585 112 1 069
Ловеч 460 95 704
Монтана 427 80 804
Плевен 1 536 159 2 169
Северен централен 2 518 607 4 413
Велико Търново 742 211 1 192
Габрово 389 89 721
Разград 297 60 539
Русе 803 181 1 439
Силистра 287 66 522
Североизточен 3 639 937 5 256
Варна 2 378 643 2 989
Добрич 447 115 704
Търговище 312 63 632
Шумен 502 116 931
Югоизточен 3 577 814 5 771
Бургас 1 418 310 2 145
Сливен 509 129 926
Стара Загора 1 322 291 2 099
Ямбол 328 84 601
Югозападна и Южна централна България 15 388 4 436 22 144
Югозападен 9 678 2 585 13 525
Благоевград 898 312 1 531
Кюстендил 415 107 552
Перник 371 143 495
София 874 133 1 163
София (столица) 7 120 1 890 9 784
Южен централен 5 710 1 851 8 619
Кърджали 376 130 807
Пазарджик 911 224 1 327
Пловдив 3 470 1 178 4 729
Смолян 305 124 627
Хасково 648 195 1 129
Неразпределени 2 18 150  -

1 Вкл. медицинския персонал към други ведомства, който не е разпределен по области и статистически райони.
2 Медицински персонал в индивидуални и групови практики, работещи по договор с НЗОК в повече от една област.
17.06.2022