Премини към основното съдържание

Детски ясли през 2012 година

Публикувано на: 10.05.2013 - 11:00

Към 31.12.2012 г. в страната функционират 754 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 29 601 места в тях. Постъпилите през годината деца са 29 216, или със 164 по-малко в сравнение с предходната година. Към 31.12.2012 г. за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 31 474 деца.

Прессъобщение
Статистическа област