Премини към основното съдържание

Дял на предприятията, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия


ДЯЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯTA, РЕАЛИЗИРАЛИ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Проценти)
  2020
Общо 11.8
По икономически дейности (КИД - 2008)
Индустрия1 13.1
Услуги2 10.5
По големина на предприятията според броя на заетите лица
10 - 49 10.6
50 - 249 15.3
250 и повече 19.4

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2022