Премини към основното съдържание

Дял на иновационно активните предприятия от общия брой предприятия


ДЯЛ НА ИНОВАЦИОННО АКТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Проценти)
Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица
2018
Иновационно активни предприятия Предприятия с продуктови иновации Предприятия с бизнес процесови иновации
Общо 30.1 18.4 20.8
Индустрия1 35.3 21.4 23.9
Услуги2 24.6 15.3 17.5
 
10 - 49 заети лица 24.2 15.6 15.8
50 - 249 заети лица 46.8 26.7 33.9
250 и повече заети лица 76.1 40.2 65.0

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2020