Премини към основното съдържание

Иновационна дейност на предприятията през периода 2016 - 2018 година

Публикувано на: 30.06.2020 - 11:00

През периода 2016 - 2018 г. 30.1% от предприятията с 10 и повече заети лица осъществяват иновационна дейност.

Прессъобщение
Статистическа област