Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_6.1.3_Umr.xls

УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2020 Г. ПО ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Всичко Мъже Жени
България - общо 124 735 65 950 58 785
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 424 239 185
IІ. Новообразувания (C00-D48) 18 527 10 638 7 889
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 143 73 70
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 809 869 940
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 137 80 57
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 947 481 466
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) 1 1 -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 75 586 37 017 38 569
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 6 006 3 610 2 396
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 153 2 759 1 394
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 55 32 23
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 37 22 15
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 798 982 816
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 4 - 4
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 137 76 61
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 93 48 45
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 3 817 1 919 1 898
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 507 1 820 687
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 8 554 5 284 3 270
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 8 554 5 284 3 270
 
Северозападен - общо 16 878 8 975 7 903
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 58 33 25
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 478 1 445 1 033
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 14 7 7
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 380 211 169
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 16 6 10
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 143 68 75
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 10 322 5 033 5 289
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 857 555 302
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 506 338 168
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 7 4 3
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 3 2 1
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 247 133 114
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 1 - 1
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 16 8 8
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 8 4 4
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 513 265 248
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 406 287 119
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 903 576 327
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 903 576 327
 
Северен централен - общо 16 106 8 583 7 523
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 60 33 27
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 298 1 319 979
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 32 13 19
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 163 70 93
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 24 17 7
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 136 70 66
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) 1 1 -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 9 661 4 812 4 849
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 959 570 389
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 583 393 190
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 28 15 13
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 11 6 5
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 295 169 126
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 2 - 2
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 19 8 11
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 10 7 3
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 409 210 199
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 347 241 106
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 068 629 439
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 068 629 439
 
Североизточен - общо 15 489 8 132 7 357
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 119 61 58
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 519 1 441 1 078
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 23 8 15
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 316 132 184
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 52 30 22
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 148 77 71
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 8 446 4 082 4 364
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 796 484 312
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 640 435 205
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4 2 2
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 5 4 1
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 293 160 133
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 19 10 9
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 10 6 4
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 623 302 321
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 348 257 91
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 128 641 487
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 128 641 487
 
Югоизточен - общо 17 897 9 464 8 433
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 74 46 28
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 516 1 481 1 035
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 19 10 9
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 154 71 83
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 14 10 4
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 99 53 46
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 11 057 5 354 5 703
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 087 639 448
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 640 429 211
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4 4 -
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 6 3 3
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 230 128 102
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 21 13 8
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 22 10 12
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 484 263 221
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 350 269 81
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 120 681 439
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 120 681 439
 
Югозападен - общо 33 172 17 471 15 701
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 62 38 24
IІ. Новообразувания (C00-D48) 4 804 2 627 2 177
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 41 29 12
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 567 276 291
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 24 13 11
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 270 134 136
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 20 149 9 886 10 263
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 662 963 699
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1 029 692 337
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 7 3 4
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 5 3 2
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 547 289 258
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 26 15 11
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 24 12 12
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 880 456 424
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 581 424 157
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 2 494 1 611 883
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 2 494 1 611 883
 
Южен централен - общо 25 193 13 325 11 868
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 51 28 23
IІ. Новообразувания (C00-D48) 3 912 2 325 1 587
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 14 6 8
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 229 109 120
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 7 4 3
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 151 79 72
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 15 951 7 850 8 101
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 645 399 246
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 755 472 283
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 5 4 1
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 7 4 3
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 186 103 83
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 1 - 1
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 36 22 14
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 19 9 10
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 908 423 485
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 475 342 133
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 841 1 146 695
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 841 1 146 695
25.06.2021