Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_6.1.3_Umr.xls

УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2021 Г. ПО ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Всичко Мъже Жени
България - общо 148 995 77 299 71 696
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 472 276 196
IІ. Новообразувания (C00-D48) 17 221 9 852 7 369
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 119 65 54
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 812 821 991
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 117 63 54
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 963 470 493
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 80 002 38 749 41 253
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 6 809 3 877 2 932
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 329 2 903 1 426
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 75 33 42
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 48 21 27
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 748 965 783
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 3  - 3
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 134 73 61
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 94 43 51
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 4 937 2 536 2 401
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 524 1 821 703
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 27 588 14 731 12 857
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 27 588 14 731 12 857
 
Северозападен - общо 20 204 10 590 9 614
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 65 40 25
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 231 1 286 945
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 17 9 8
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 338 161 177
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 20 16 4
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 131 66 65
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 11 042 5 389 5 653
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 055 641 414
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 594 378 216
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4 2 2
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 6 3 3
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 251 138 113
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 15 8 7
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 8 5 3
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 681 367 314
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 404 274 130
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 3 342 1 807 1 535
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 3 342 1 807 1 535
 
Северен централен - общо 19 196 9 817 9 379
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 68 42 26
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 057 1 159 898
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 23 16 7
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 146 63 83
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 14 9 5
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 110 54 56
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 10 164 4 896 5 268
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 278 688 590
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 630 403 227
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 22 8 14
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 9 5 4
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 230 135 95
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 14 9 5
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 14 7 7
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 561 282 279
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 351 250 101
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 3 505 1 791 1 714
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 3 505 1 791 1 714
 
Североизточен - общо 18 879 9 821 9 058
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 75 43 32
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 489 1 463 1 026
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 25 10 15
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 336 155 181
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 31 16 15
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 183 85 98
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 9 337 4 504 4 833
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 804 437 367
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 648 442 206
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 14 6 8
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 9 2 7
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 240 139 101
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 19 10 9
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 16 6 10
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 815 428 387
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 353 271 82
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 3 485 1 804 1 681
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 3 485 1 804 1 681
 
Югоизточен - общо 21 084 10 994 10 090
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 66 36 30
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 372 1 399 973
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 13 7 6
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 127 54 73
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 11 1 10
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 136 68 68
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 11 617 5 613 6 004
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 035 590 445
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 654 442 212
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 7 2 5
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 5 4 1
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 224 129 95
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 3  - 3
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 45 22 23
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 16 9 7
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 579 325 254
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 358 274 84
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 3 816 2 019 1 797
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 3 816 2 019 1 797
 
Югозападен - общо 40 168 20 851 19 317
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 130 73 57
IІ. Новообразувания (C00-D48) 4 440 2 430 2 010
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 27 14 13
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 608 282 326
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 35 19 16
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 255 125 130
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 21 234 10 249 10 985
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 983 1 156 827
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1 093 768 325
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 13 5 8
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 14 6 8
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 586 315 271
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 14 9 5
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 23 10 13
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 1 215 583 632
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 584 425 159
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 7 914 4 382 3 532
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 7 914 4 382 3 532
 
Южен централен - общо 29 464 15 226 14 238
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 68 42 26
IІ. Новообразувания (C00-D48) 3 632 2 115 1 517
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 14 9 5
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 257 106 151
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 6 2 4
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 148 72 76
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 16 608 8 098 8 510
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 654 365 289
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 710 470 240
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 15 10 5
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 5 1 4
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 217 109 108
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 27 15 12
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 17 6 11
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 1 086 551 535
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 474 327 147
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 5 526 2 928 2 598
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 5 526 2 928 2 598
28.06.2022