Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_6.1.3_Umr.xls

УМИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2022 Г. ПО ПОЛ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Всичко Мъже Жени
България - общо 118 814 61 656 57 158
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 450 260 190
IІ. Новообразувания (C00-D48) 16 301 9 178 7 123
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 106 55 51
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 288 573 715
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 85 43 42
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 765 411 354
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 71 069 34 465 36 604
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 5 586 3 243 2 343
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 405 2 962 1 443
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 47 26 21
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 41 27 14
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 646 903 743
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 7 - 7
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 125 76 49
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 76 47 29
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) 5 391 2 629 2 762
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 426 1 786 640
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 9 000 4 972 4 028
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 8 993 4 967 4 026
 
Северозападен - общо 15 880 8 373 7 507
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 51 33 18
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 139 1 259 880
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 24 13 11
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 260 120 140
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 22 13 9
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 113 62 51
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 9 585 4 667 4 918
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 739 454 285
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 621 414 207
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 5 3 2
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 5 3 2
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 184 108 76
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 1  - 1
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 16 9 7
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 11 7 4
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 692 355 337
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 379 275 104
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 1 033 578 455
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 033 578 455
 
Северен централен - общо 15 226 7 906 7 320
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 66 37 29
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 021 1 153 868
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 26 15 11
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 135 63 72
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 13 5 8
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 103 60 43
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 8 972 4 349 4 623
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 833 462 371
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 621 405 216
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 18 10 8
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 8 5 3
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 269 132 137
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 3  - 3
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 15 9 6
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 9 8 1
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 704 331 373
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 306 246 60
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 1 104 616 488
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 104 616 488
 
Североизточен - общо 15 048 7 947 7 101
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 131 75 56
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 192 1 266 926
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 13 7 6
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 185 85 100
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 8 5 3
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 134 65 69
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 8 720 4 293 4 427
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 690 410 280
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 580 399 181
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 9 4 5
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 9 7 2
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 205 111 94
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 11 6 5
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 8 6 2
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 766 393 373
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 319 222 97
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 1 068 593 475
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 064 590 474
 
Югоизточен - общо 17 425 9 013 8 412
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 71 43 28
IІ. Новообразувания (C00-D48) 2 278 1 264 1 014
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 15 9 6
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 138 55 83
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 9 6 3
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 104 56 48
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 10 609 5 092 5 517
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 937 537 400
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 717 474 243
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 5 2 3
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 4 3 1
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 226 126 100
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 35 25 10
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 18 11 7
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 545 301 244
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 338 253 85
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 1 376 756 620
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 375 755 620
 
Югозападен - общо 31 541 16 049 15 492
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 67 37 30
IІ. Новообразувания (C00-D48) 4 140 2 211 1 929
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 20 6 14
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 426 189 237
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 25 13 12
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 168 81 87
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 18 278 8 801 9 477
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 1 830 1 023 807
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1 143 779 364
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  -  -  -
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 7 5 2
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 581 322 259
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 2  - 2
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 20 12 8
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 11 5 6
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 1 683 734 949
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 586 431 155
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 2 554 1 400 1 154
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 2 552 1 399 1 153
 
Южен централен - общо 23 694 12 368 11 326
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 64 35 29
IІ. Новообразувания (C00-D48) 3 531 2 025 1 506
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 8 5 3
IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 144 61 83
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 8 1 7
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 143 87 56
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 14 905 7 263 7 642
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 557 357 200
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 723 491 232
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 10 7 3
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 8 4 4
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 181 104 77
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 1  - 1
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 28 15 13
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 19 10 9
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 1 001 515 486
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 498 359 139
XXII. Кодове за специални цели (U00-U85) 1 865 1 029 836
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 865 1 029 836
28.06.2023