Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по тип на населеното място

Динамичен ред: Zdr_6.1.2_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2023 Г. ПО ТИП НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Всичко В градовете В селата
Общо 101 006 65 195 35 811
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 508 353 155
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 16 683 11 520 5 163
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 102 70 32
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 428 910 518
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 78 51 27
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 880 619 261
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 61 698 39 009 22 689
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 4 921 3 145 1 776
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 516 3 019 1 497
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 65 43 22
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 43 26 17
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 903 1 317 586
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 5 2 3
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 127 93 34
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 79 51 28
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 4 751 2 830 1 921
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 239 1 459 780
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 980 678 302
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 979 678 301
28.06.2024