Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по тип на населеното място

Динамичен ред: Zdr_6.1.2_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2020 Г. ПО ТИП НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Всичко В градовете В селата
Общо 124 735 79 952 44 783
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 424 279 145
IІ. Новообразувания (C00-D48) 18 527 12 791 5 736
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 143 95 48
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 809 1 136 673
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 137 102 35
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 947 671 276
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) 1 - 1
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 75 586 46 900 28 686
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 6 006 3 816 2 190
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 153 2 799 1 354
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 55 34 21
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 37 20 17
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 798 1 217 581
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 4 2 2
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 137 97 40
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 93 59 34
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 3 817 2 168 1 649
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 507 1 582 925
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 8 554 6 184 2 370
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 8 554 6 184 2 370
25.06.2021