Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по тип на населеното място

Динамичен ред: Zdr_6.1.2_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2021 Г. ПО ТИП НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Всичко В градовете В селата
Общо 148 995 96 424 52 571
I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 472 317 155
IІ. Новообразувания (C00-D48) 17 221 11 947 5 274
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 119 79 40
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 812 1 173 639
V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 117 77 40
VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 963 683 280
VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -
IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 80 002 49 817 30 185
X. Болести на дихателната система (J00-J99) 6 809 4 299 2 510
XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 329 2 883 1 446
XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 75 50 25
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 48 31 17
XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 748 1 176 572
XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 3 3  -
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 134 82 52
XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 94 54 40
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 4 937 2 775 2 162
XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 524 1 608 916
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 27 588 19 370 8 218
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 27 588 19 370 8 218
28.06.2022