Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12.

Динамичен ред: Zdr_2.1.1_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2021 ГОДИНА
(Брой)
Заведения Брой Легла
Лечебни заведения за болнична помощ 341 54 491
Болници 319 52 246
в това число:
Многопрофилни болници 182 38 418
Специализирани болници 137 13 828
Центрове за кожно-венерически заболявания 3 30
Комплексни онкологични центрове 7 1 193
Центрове за психично здраве 12 1 022
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 133 1 285
Диагностично-консултативни центрове 111 291
Медицински центрове 766 929
Дентални центрове 56 6
Медико-дентални центрове 53 59
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 147  -
Други лечебни и здравни заведения 151 1 939
в това число:
Центрове за спешна медицинска помощ 27  -
Хосписи 47 1 325
Домове за медико-социални грижи за деца 4 450
Национални центрове без легла 4  -
Регионални здравни инспекции 28  -
Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 10 160
17.06.2022