Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12.

Динамичен ред: Zdr_2.1.1_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2023 ГОДИНА
(Брой)
Заведения Брой Легла
Лечебни заведения за болнична помощ 341 55 724
Болници 319 53 472
в това число:
Многопрофилни болници 181 39 168
Специализирани болници 138 14 304
Центрове за кожно-венерически заболявания 3 30
Комплексни онкологични центрове 7 1 203
Центрове за психично здраве 12 1 019
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 237 1 307
Диагностично-консултативни центрове 113 293
Медицински центрове 834 922
Дентални центрове 67 9
Медико-дентални центрове 67 83
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 156 -
Други лечебни и здравни заведения 149 1 742
в това число:
Центрове за спешна медицинска помощ 27 -
Хосписи 45 1 252
Домове за медико-социални грижи за деца 4 418
Национални центрове без легла 4 -
Регионални здравни инспекции 28 -
Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 10 70
17.06.2024