Премини към основното съдържание

Публични и частни разходи по степени на образованието

Динамичен ред: Edu_7.1.xls

ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ РАЗХОДИ ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
(Хил. лв.)
  2020
Общо публични и частни разходи 5 707 862
Предучилищно образование 1 004 189
Начално образование 893 438
Прогимназиално образование 935 862
Средно образование 1 166 101
Професионално обучение след средно образование 7 981
Висше образование - професионален бакалавър 75 568
Висше образование - бакалавър, магистър и доктор 1 624 723
26.04.2023