Премини към основното съдържание

Публични и частни разходи по степени на образованието

Динамичен ред: Edu_7.1.xls

ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ РАЗХОДИ ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Хил. лв.)
  2018
Общо публични и частни разходи 4 606 257
Предучилищно образование 872 082
Начално образование 690 454
Прогимназиално образование 721 310
Средно образование 869 535
Професионално обучение след средно образование 6 984
Висше образование - професионален бакалавър 66 445
Висше образование - бакалавър, магистър и доктор 1 379 447
05.05.2021