Премини към основното съдържание

Публични и частни разходи по степени на образованието

Динамичен ред: Edu_7.1.xls

ПУБЛИЧНИ И ЧАСТНИ РАЗХОДИ ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
(Хил. лв.)
  2019
Общо публични и частни разходи 5 213 121
Предучилищно образование 974 026
Начално образование 807 410
Прогимназиално образование 840 403
Средно образование 1 014 275
Професионално обучение след средно образование 6 621
Висше образование - професионален бакалавър 68 555
Висше образование - бакалавър, магистър и доктор 1 501 831
26.04.2022